AOC iF23

AOC iF23 สีสันคมชัดเหนือจินตนาการ


AOC iF23


AOC ภูมิใจนำเสนอจอมอนิเตอร์พาแนล IPS รุ่นใหม่ล่าสุดในรหัส iF23 เพื่อเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งด้านประสิทธิภาพ และราคาสำหรับการทำงานใช้งานในปัจจุบัน ด