BuyCOMs.com

Subscribe to Buyerguide การเลือกซื้อ Subscribe to Buyerguide การเลือกซื้อ Find Us one Buyerguide การเลือกซื้อBuyer Guide : การเลือกซื้อสินค้าไอที

ซิสโก้เปิดต้วนวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ ช่วยเสริมการใช้งานไฮบริดคลาวด์ให้เติบโต

No Comments | Filed in switch
 ซิสโก้เปิดต้วนวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ ช่วยเสริมการใช้งานไฮบริดคลาวด์ให้เติบโต

อุปกรณ์สวิตช์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอนาคตที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนบริการคลาวด์ขนาดใหญ่และระบบเศรษฐศาสตร์ระดับคลาวด์; รายแรกของวงการที่นำเสนอโซลูชั่นไฮเปอร์คอนเวิร์จที่มีทั้งความเร็ว, ความคล่องตัว และความง่ายดายแบบครบวงจร; โซลูชั่น CliQr ทำให้การบริหารจัดการวงจรชีวิตของแอพพลิคเคชั่นและการจัดการแบบอัตโนมัติสำหรับทุกระบบเป็นจริงได้

Read More »

Tags: , ,