BuyCOMs.com เช็คราคาสินค้า ราคาคอมพิวเตอร์
ตรวจสเป็ค เช็คราคา

พาลาเดียม ไอที (Palladium IT Pratunam) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า

พาลาเดียม ไอที (Palladium IT Pratunam) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า

พาลาเดียมไอทีตอบแทนสังคมโดย พัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ วัลลภ กมลวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด ร่วมมอบรายได้จากกิจกรรม " ประมูลนี้เพื่อน้อง" ภายในงานเปิดตัวพาลาเดียมไอที ประตูน้ำ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานสงเคราะห์ต่อไป โดยมีนายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ