-
ราคา Pocket PC
No. Product Price การเปลี่ยนแปลงราคา Last Update
  1    O2 - Xda II mini 19,990  เท่าเดิม 22/12/2006
  2    O2 - Xda IIi 23,900  เท่าเดิม 22/12/2006
  3    O2 - Xda II 23,900  เท่าเดิม 22/12/2006
  4    HP - iPAQ rw6818 21,900  เท่าเดิม 23/12/2006
  5    HP - iPAQ rw6828 19,900  ถูกลง 23/12/2006
  6    O2 - O2 Graphite 9,900  ถูกลง 25/12/2006
  7    O2 - Xda Stealth 19,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  8    O2 - Xda Atom 16,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  9    O2 - Xda Atom 16,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  10    O2 - Xda Atom Pure 19,200  เท่าเดิม 24/02/2007
  11    Gigabyte - G-Smart i64 11,900  เท่าเดิม 19/05/2007
  12    plam Treo - Treo 680 SMARTPHONE 18,900  เท่าเดิม 26/05/2007
  13    BenQ - P51 GPS PDA Phone WM5.0 12,900  เท่าเดิม 23/06/2007
  14    ASUS - P525 16,900  เท่าเดิม 28/07/2007
  15    O2 - O2 Flame 36,900  เท่าเดิม 24/08/2007
  16    HP - iPAQ rx5770 14,900  เท่าเดิม 03/10/2007
  17    Motorola - MOTOROKR™ S9 เท่าเดิม 27/10/2007
  18    ASUS - M530w 12,900  เท่าเดิม 24/11/2007
  19    O2 - Xda Zinc 11,000  ถูกลง 27/12/2007
  20    phoneone - S808 Smart Mobile 13,990  ถูกลง 08/01/2008
  21    plam Treo - Treo 750 12,900  ถูกลง 09/01/2008
  22    phoneone - S901 Smart Mobile 16,990  เท่าเดิม 09/01/2008
  23    Glofiish - X800 21,900  แพงขึ้น 08/02/2008
  24    Dopod - 900 41,900  เท่าเดิม 11/02/2008
  25    Dopod - C720W 8,990  เท่าเดิม 11/02/2008
  26    Dopod - C800 24,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  27    Dopod - D810 Black -GarminMap 31,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  28    Dopod - D810 White -GarminMap 32,900  เท่าเดิม