-
ราคา Pocket PC
No. Product Price การเปลี่ยนแปลงราคา Last Update
  1    O2 - Xda II mini 19,990  เท่าเดิม 22/12/2006
  2    O2 - Xda IIi 23,900  เท่าเดิม 22/12/2006
  3    O2 - Xda II 23,900  เท่าเดิม 22/12/2006
  4    HP - iPAQ rw6818 21,900  เท่าเดิม 23/12/2006
  5    HP - iPAQ rw6828 19,900  ถูกลง 23/12/2006
  6    O2 - O2 Graphite 9,900  ถูกลง 25/12/2006
  7    O2 - Xda Stealth 19,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  8    O2 - Xda Atom 16,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  9    O2 - Xda Atom 16,900  เท่าเดิม 24/02/2007
  10    O2 - Xda Atom Pure 19,200  เท่าเดิม 24/02/2007
  11    Gigabyte - G-Smart i64 11,900  เท่าเดิม 19/05/2007
  12    plam Treo - Treo 680 SMARTPHONE 18,900  เท่าเดิม 26/05/2007
  13    BenQ - P51 GPS PDA Phone WM5.0 12,900  เท่าเดิม 23/06/2007
  14    ASUS - P525 16,900  เท่าเดิม 28/07/2007
  15    O2 - O2 Flame 36,900  เท่าเดิม 24/08/2007
  16    HP - iPAQ rx5770 14,900  เท่าเดิม 03/10/2007
  17    Motorola - MOTOROKR™ S9 เท่าเดิม 27/10/2007
  18    ASUS - M530w 12,900  เท่าเดิม 24/11/2007
  19    O2 - Xda Zinc 11,000  ถูกลง 27/12/2007
  20    phoneone - S808 Smart Mobile 13,990  ถูกลง 08/01/2008
  21    plam Treo - Treo 750 12,900  ถูกลง 09/01/2008
  22    phoneone - S901 Smart Mobile 16,990  เท่าเดิม 09/01/2008
  23    Glofiish - X800 21,900  แพงขึ้น 08/02/2008
  24    Dopod - 900 41,900  เท่าเดิม 11/02/2008
  25    Dopod - C720W 8,990  เท่าเดิม 11/02/2008
  26    Dopod - C800 24,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  27    Dopod - D810 Black -GarminMap 31,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  28    Dopod - D810 White -GarminMap 32,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  29    Dopod - D810 White -PowerMap 28,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  30    Dopod - 838 24,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  31    Dopod - M700 13,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  32    Dopod - P800W GarminMap 24,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  33    Dopod - P800W PowerMap 22,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  34    Dopod - S300 6,990  เท่าเดิม 13/02/2008
  35    Dopod - U1000 49,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  36    Mio - A701 -PowerMap G10 11,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  37    Mio - P350 PowerMap G10 8,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  38    HTC - Touch 19,900  เท่าเดิม 13/02/2008
  39    O2 - Xda Atom Exec 15,900  ถูกลง 14/02/2008
  40    Mio - P350 Speed Navi (ESRI) 9,900  ถูกลง 03/03/2008
  41    HTC - Touch Dual 19,900  ถูกลง 10/03/2008
  42    ASUS - P526 - No Map 11,900  ถูกลง 26/03/2008
  43    BlackBerry - 8820 27,000  เท่าเดิม 14/04/2008
  44    BlackBerry - 8820 27,000  เท่าเดิม 15/04/2008
  45    Dopod - 838 Pro 25,900  แพงขึ้น 04/05/2008
  46    HTC - P3300 Artemis -No Map 14,900  แพงขึ้น 07/05/2008
  47    ASUS - P526 9,900  ถูกลง 21/07/2008
  48    HP - iPAQ 512(Voice Messenger) 9,400  ถูกลง 27/07/2008
  49    LG - LG KS20 17,900  เท่าเดิม 27/07/2008
  50    ASUS - P535 16,900  เท่าเดิม 04/08/2008
  51    HTC - P3300 Artemis 13,900  เท่าเดิม 06/08/2008
  52    ASUS - P750 SpeedNaviSQ 19,900  เท่าเดิม 19/08/2008
  53    Apple - iPhone 8GB 31,900  เท่าเดิม 23/08/2008
  54    HTC - Touch Pro 32,900  เท่าเดิม 23/08/2008
  55    Mio - P550 9,900  แพงขึ้น 26/08/2008
  56    Mio - A 702 13,900  ถูกลง 28/08/2008
  57    Mio - A501 11,900  ถูกลง 28/08/2008
  58    Mio - A701- Speed Navi(ESRI) 9,900  ถูกลง 28/08/2008
  59    Apple - iPhone (2G) 16GB 34,900  เท่าเดิม 03/09/2008
  60    Mio - Mio P350 (No Map) 6,900  เท่าเดิม 08/09/2008
  61    Samsung - i900 Omnia 8GB 27,400  เท่าเดิม 08/09/2008
  62    HTC - Touch Diamond 27,900  เท่าเดิม 29/09/2008
  63    HTC - Touch Viva™ 12,900  เท่าเดิม 29/09/2008
  64    HTC - S740 (SmartPhone) 18,900  เท่าเดิม 29/09/2008
  65    HTC - Touch -Burgundy 14,900  ถูกลง 01/10/2008
  66    HTC - Touch -Wasabi Green 14,900  ถูกลง 01/10/2008
  67    ASUS - P735 9,900  ถูกลง 25/10/2008
  68    Mio - Mio P550 - PowerMap G10 7,900  ถูกลง 17/11/2008
  69    HP - iPAQ 612c Business Navigator 15,900  แพงขึ้น 17/11/2008
  70    Gigabyte - i128 4,990  ถูกลง 21/11/2008
  71    HTC - T-Mobile G1 29,400  เท่าเดิม 22/11/2008
  72    ASUS - P552w 19,900  เท่าเดิม 25/11/2008
  73    ASUS - P527 11,900  เท่าเดิม 26/11/2008
  74    Samsung - i900 Omnia 16GB 31,900  เท่าเดิม 21/12/2008
  75    ASUS - P552w (White) 19,900  เท่าเดิม 24/12/2008
  76    O2 - Xda Atom Life -White 11,900  ถูกลง 05/01/2009
  77    Samsung - i780 9,900  เท่าเดิม 06/01/2009
  78    HTC - P3400i 9,900  เท่าเดิม 20/01/2009
  79    HTC - P3600i (D810X ) 22,900  เท่าเดิม 20/01/2009
  80    HTC - Touch -Pure White 14,900  เท่าเดิม 28/01/2009
  81    HTC - Touch -Synergy Sage 14,900  เท่าเดิม 28/01/2009
  82    HTC - TyTN II ( Kaiser) 32,900  เท่าเดิม 28/01/2009
  83    LG - KS20 19,900  เท่าเดิม 28/01/2009
  84    HP - iPAQ Data Messenger 23,900  เท่าเดิม 15/02/2009
  85    Glofiish - X600 9,900  เท่าเดิม 23/02/2009
  86    BlackBerry - 8320 22,450  ถูกลง 24/02/2009
  87    HTC - Touch P3452 12,900  เท่าเดิม 25/02/2009
  88    HTC - Touch P3452 with GPS + Garmin MobileXT 14,900  เท่าเดิม 25/02/2009
  89    i-mate - JAMA 101 4,900  เท่าเดิม 04/03/2009
  90    Gigabyte - GSmart i350 9,900  เท่าเดิม 05/03/2009
  91    phoneone - S101 1,990  ถูกลง 07/03/2009
  92    phoneone - S108 1,990  ถูกลง 07/03/2009
  93    ASUS - P835 24,900  เท่าเดิม 23/03/2009
  94    ASUS - P320 Black 14,900  เท่าเดิม 05/04/2009
  95    LG - KM900 Arena 17,900  เท่าเดิม 27/04/2009
  96    Gigabyte - GSmart i120 7,900  ถูกลง 26/05/2009
  97    BlackBerry - Pearl 8100 8,900  ถูกลง 12/06/2009
  98    HTC - Touch Diamond 2 (no map) 22,900  เท่าเดิม 12/06/2009
  99    ASUS - P320 White 8,900  ถูกลง 23/06/2009
  100    ASUS - P320 Pink 8,900  เท่าเดิม 23/06/2009
  101    HTC - Touch Diamond (no map) 19,900  เท่าเดิม 24/06/2009
  102    ASUS - P552w(no map) 13,900  เท่าเดิม 26/06/2009
  103    ASUS - P565(no map) 16,900  เท่าเดิม 26/06/2009
  104    MWG - ATOM V 11,900  ถูกลง 10/07/2009
  105    O2 - Xda Atom Life-Black 9,900  ถูกลง 10/07/2009
  106    Acer - DX650 11,900  เท่าเดิม 22/07/2009
  107    Acer - DX900 17,900  ถูกลง 22/07/2009
  108    Acer - F900 19,900  เท่าเดิม 22/07/2009
  109    Acer - M900 21,900  เท่าเดิม 22/07/2009
  110    Acer - X960 12,900  เท่าเดิม 22/07/2009
  111    HTC - Touch Cruise 17,900  เท่าเดิม 26/07/2009
  112    HTC - Touch Cruise -No Map 16,900  เท่าเดิม 26/07/2009
  113    Samsung - i8910 Omnia HD 26,900  เท่าเดิม 10/08/2009
  114    BlackBerry - Bold 9000 20,900  เท่าเดิม 17/08/2009
  115    HTC - Touch HD (no map) 29,900  เท่าเดิม 28/08/2009
  116    HTC - Touch HD 34,900  เท่าเดิม 28/08/2009
  117    LG - GM730 13,900  เท่าเดิม 18/09/2009
  118    Garmin Asus - Nuvifone M20 15,900  เท่าเดิม 23/09/2009
  119    BlackBerry - Tour 9630 20,900  เท่าเดิม 06/10/2009
  120    BlackBerry - Curve 8900 15,900  เท่าเดิม 18/10/2009
  121    Acer - E101 10,900  เท่าเดิม 23/10/2009
  122    Mio - A702 (no map) 8,900  เท่าเดิม 30/10/2009
  123    Apple - iPhone 3G 16GB 24,900  ถูกลง 18/12/2009
  124    HTC - Snap 12,400  เท่าเดิม 29/01/2010
  125    ASUS - P565 14,900  เท่าเดิม 29/01/2010
  126    Apple - iPhone 3G 16GB (HK/Official unlocked) 24,900  ถูกลง 27/02/2010
  127    HTC - Nexus One 23,900  เท่าเดิม 07/03/2010
  128    HTC - Magic 14,900  เท่าเดิม 10/03/2010
  129    Gigabyte - GSmart i300 4,900  ถูกลง 12/03/2010
  130    BlackBerry - Bold 9000 (White) 17,900  เท่าเดิม 15/03/2010
  131    HTC - Smart 6,750  เท่าเดิม 30/03/2010
  132    HTC - HD mini 17,500  เท่าเดิม 10/04/2010
  133    HTC - Iolite (Cruise 2) 17,900  ถูกลง 07/05/2010
  134    HTC - P3470 (no map) 7,900  เท่าเดิม 07/05/2010
  135    Samsung - Omnia Q B7320 9,900  ถูกลง 07/05/2010
  136    HTC - Touch 3G 5,951  ถูกลง 12/05/2010
  137    Samsung - Galaxy Spica 9,900  เท่าเดิม 17/05/2010
  138    HTC - P3470 (Pharos) 6,900  ถูกลง 22/05/2010
  139    Acer - E100 6,250  เท่าเดิม 30/06/2010
  140    Acer - E200 6,250  เท่าเดิม 30/06/2010
  141    Acer - S200 (NeoTouch) 23,900  เท่าเดิม 30/06/2010
  142    Apple - iPhone 3GS 32GB (HK/Official unlocked) 32,900  เท่าเดิม 03/07/2010
  143    Motorola - Milestone (เครื่องนอก) 15,900  เท่าเดิม 13/07/2010
  144    Motorola - BACKFLIP 12,900  แพงขึ้น 19/07/2010
  145    HTC - Touch Pro2 (no map) 16,900  เท่าเดิม 21/07/2010
  146    Samsung - Wave 13,900  แพงขึ้น 21/07/2010
  147    HTC - Legend 15,500  เท่าเดิม 03/08/2010
  148    Apple - iPhone 3GS 8GB (US) 18,900  เท่าเดิม 13/08/2010
  149    HTC - Aria 15,900  เท่าเดิม 17/08/2010
  150    Garmin Asus - M10E 13,900  เท่าเดิม 25/08/2010
  151    Garmin Asus - M10 14,900  เท่าเดิม 25/08/2010
  152    Acer - Stream 18,900  เท่าเดิม 04/09/2010
  153    Apple - iPhone 3GS 16GB 23,500  เท่าเดิม 07/09/2010
  154    HTC - Touch2 (2.5G) 6,900  ถูกลง 28/09/2010
  155    Samsung - i8000 Omnia 2 16,900  ถูกลง 11/10/2010
  156    Apple - iPhone 3GS 32GB 21,900  ถูกลง 12/10/2010
  157    Acer - E110 4,990  ถูกลง 12/10/2010
  158    Samsung - Galaxy 5 9,900  เท่าเดิม 29/10/2010
  159    HTC - Hero 9,900  ถูกลง 04/11/2010
  160    Samsung - i9000 Galaxy S (8GB) 18,900  เท่าเดิม 10/11/2010
  161    Apple - iPhone 4 (US) 16GB 22,900  ถูกลง 01/12/2010
  162    Apple - iPhone 4 (US) 32GB 26,900  ถูกลง 01/12/2010
  163    BlackBerry - Bold 9700 (เครื่องศูนย์) 16,500  ถูกลง 03/12/2010
  164    BlackBerry - Bold 9700 White (เครื่องศูนย์) 16,500  ถูกลง 03/12/2010
  165    BlackBerry - Bold 9700 14,500  แพงขึ้น 04/12/2010
  166    BlackBerry - Bold 9700 (no logo) 14,900  แพงขึ้น 04/12/2010
  167    Apple - iPhone 4 (Official unlocked) 32GB 29,900  แพงขึ้น 23/12/2010
  168    Acer - S100 Liquid 16,900  เท่าเดิม 25/12/2010
  169    Acer - beTouch E120 5,690  เท่าเดิม 25/12/2010
  170    HTC - Touch2 8,500  ถูกลง 19/01/2011
  171    BlackBerry - Bold 9650 11,900  ถูกลง 21/01/2011
  172    Infinity - Rma 1,290  ถูกลง 23/01/2011
  173    BlackBerry - 9780 White (No logo) 15,500  เท่าเดิม 23/01/2011
  174    BlackBerry - 9780 (No logo) 15,500  เท่าเดิม 23/01/2011
  175    BlackBerry - Torch 9800 (เครื่อง AT&T) 16,500  เท่าเดิม 23/01/2011
  176    BlackBerry - Torch 9800 Red (เครื่อง AT&T) 16,500  ถูกลง 18/02/2011
  177    BlackBerry - Torch 9800 White (เครื่อง AT&T) 16,500  ถูกลง 18/02/2011
  178    BlackBerry - Storm 9500 7,900  ถูกลง 23/02/2011
  179    HTC - HD7 (เครื่อง T-Mobile) 13,900  ถูกลง 23/02/2011
  180    BlackBerry - Curve 8520 (No logo) 7,900  ถูกลง 24/02/2011
  181    Samsung - Galaxy S 4GB 13,900  เท่าเดิม 25/02/2011
  182    Sony - Xperia X10i เครื่องนอก 13,900  เท่าเดิม 09/03/2011
  183    Sony - Xperia X10i White เครื่องนอก 13,900  เท่าเดิม 09/03/2011
  184    Motorola - QUENCH™ XT502 6,500  ถูกลง 16/03/2011
  185    Samsung - Galaxy Tab (Wi-Fi) 11,900  เท่าเดิม 25/03/2011
  186    Apple - iPAD 16GB (Wi-Fi + 3G) 16,400  ถูกลง 01/04/2011
  187    Apple - iPAD 32GB (Wi-Fi + 3G) 18,400  ถูกลง 01/04/2011
  188    Apple - iPAD 32GB (Wi-Fi) 15,400  ถูกลง 01/04/2011
  189    Apple - iPAD 64GB (Wi-Fi + 3G) 20,400  ถูกลง 01/04/2011
  190    Apple - iPAD 64GB (Wi-Fi) 16,900  ถูกลง 01/04/2011
  191    Sony - X10 mini 7,990  ถูกลง 03/04/2011
  192    Sony - X10 mini pro 8,990  ถูกลง 03/04/2011
  193    Samsung - Galaxy Tab 14,900  ถูกลง 04/04/2011
  194    Samsung - Galaxy Tab (T-Mobile) 14,900  ถูกลง 04/04/2011
  195    Samsung - Galaxy Tab (รองรับ 3G 850MHz) 14,900  ถูกลง 04/04/2011
  196    Apple - iPAD 16GB (Wi-Fi) 12,700  แพงขึ้น 11/04/2011
  197    Dell - Streak 7 18,500  แพงขึ้น 22/04/2011
  198    BlackBerry - PlayBook 19,900  แพงขึ้น 23/04/2011
  199    BlackBerry - Pearl 3G 9105 5,145  เท่าเดิม 26/04/2011
  200    Motorola - Milestone 2 15,900  แพงขึ้น 17/05/2011
  201    Sony - Xperia Neo 15,900  เท่าเดิม 21/05/2011
  202    HTC - Tattoo 3,990  ถูกลง 25/05/2011
  203    Sony - Xperia X8 5,990  ถูกลง 28/05/2011
  204    Sony - Xperia X8 White 5,990  ถูกลง 28/05/2011
  205    Sony - Xperia X10 White เครื่องศูนย์ 13,900  เท่าเดิม 31/05/2011
  206    Sony - Xperia X10 เครื่องศูนย์ 13,900  เท่าเดิม 31/05/2011
  207    Motorola - MileStone (เครื่องศูนย์) 7,900  ถูกลง 31/05/2011
  208    Motorola - MOTOSURF A3100 3,500  แพงขึ้น 02/06/2011
  209    HTC - Trophy 9,900  ถูกลง 07/06/2011
  210    Acer - beTouch E140 4,990  ถูกลง 12/06/2011
  211    Garmin Asus - A50 6,900  เท่าเดิม 19/06/2011
  212    HTC - Desire Z 12,900  ถูกลง 09/07/2011
  213    Acer - Liquid E Ferrari 14,900  แพงขึ้น 16/07/2011
  214    Apple - iPhone 3GS 16GB (ศูนย์ Dtac) 14,900  เท่าเดิม 17/07/2011
  215    Apple - iPhone 3GS 8GB (ศูนย์ Dtac) 13,500  เท่าเดิม 17/07/2011
  216    BlackBerry - Curve 3G 9300 (no logo) 8,900  เท่าเดิม 31/07/2011
  217    Acer - beTouch E130 3,990  ถูกลง 02/08/2011
  218    Acer - BeTouch E400 6,500  ถูกลง 02/08/2011
  219    Acer - Liquid E 8,500  เท่าเดิม 02/08/2011
  220    BlackBerry - Torch 9800 White (เครื่องศูนย์) 15,900  เท่าเดิม 06/08/2011
  221    Motorola - DEFY 9,900  เท่าเดิม 21/08/2011
  222    Garmin Asus - A10 7,900  ถูกลง 01/09/2011
  223    HTC - HD2 12,900  ถูกลง 09/09/2011
  224    HTC - HD7 13,900  เท่าเดิม 25/09/2011
  225    BlackBerry - Storm2 9520 (เครื่องศูนย์) 12,900  เท่าเดิม 26/09/2011
  226    Motorola - Charm 4,990  แพงขึ้น 28/09/2011
  227    HTC - 7 Mozart 8,990  แพงขึ้น 28/09/2011
  228    BlackBerry - Bold 9930 17,900  เท่าเดิม 15/10/2011
  229    Motorola - EX115 2,890  เท่าเดิม 18/10/2011
  230    HTC - Sensation 17,200  ถูกลง 21/10/2011
  231    Samsung - Galaxy S i9000 13,900  ถูกลง 08/11/2011
  232    LG - GS155 1,190  เท่าเดิม 03/12/2011
  233    HTC - Desire HD 11,900  ถูกลง 10/12/2011
  234    HTC - Wildfire 5,900  ถูกลง 10/12/2011
  235    Sony - Xperia Arc 13,900  ถูกลง 11/12/2011
  236    HTC - Desire 8,900  ถูกลง 18/12/2011
  237    HTC - Desire (White) 8,900  ถูกลง 18/12/2011
  238    BlackBerry - Curve 9360 White 10,900  เท่าเดิม 21/12/2011
  239    BlackBerry - Bold 9780 (เครื่องศูนย์) 15,400  ถูกลง 28/12/2011
  240    BlackBerry - Bold 9780 White (เครื่องศูนย์) 12,900  ถูกลง 28/12/2011
  241    BlackBerry - Curve 3G 9300 (เครื่องศูนย์) 7,990  ถูกลง 28/12/2011
  242    BlackBerry - Curve 3G 9300 White (no logo) 7,990  ถูกลง 28/12/2011
  243    HTC - Flyer 15,500  ถูกลง 25/01/2012
  244    Motorola - Atrix 12,900  ถูกลง 25/01/2012
  245    Sony - Active 8,990  เท่าเดิม 12/02/2012
  246    Huawei - U8180 3,990  เท่าเดิม 12/02/2012
  247    Acer - Liquid Mini E310 5,900  ถูกลง 15/02/2012
  248    Dell - Streak 5 9,900  เท่าเดิม 17/02/2012
  249    Huawei - IDEOS X3 4,490  ถูกลง 04/03/2012
  250    Huawei - IDEOS X5 7,900  ถูกลง 04/03/2012
  251    Acer - Liquid E Metal 7,900  ถูกลง 05/03/2012
  252    Sony - Xperia Arc S 12,900  เท่าเดิม 05/03/2012
  253    BlackBerry - Torch 9860 15,900  ถูกลง 16/03/2012
  254    Dell - Venue 10,900  ถูกลง 08/04/2012
  255    HTC - Incredible S 12,900  ถูกลง 11/05/2012
  256    HTC - Rhyme (Clearwater) 12,900  ถูกลง 11/05/2012
  257    HTC - Rhyme (Plum) 11,500  ถูกลง 11/05/2012
  258    Apple - iPhone 4 16GB 17,900  เท่าเดิม 03/06/2012
  259    Apple - iPhone 4S 64GB 30,250  ถูกลง 15/06/2012
  260    Motorola - DEFY+ 8,500  เท่าเดิม 19/06/2012
  261    HTC - Desire C 6,900  แพงขึ้น 22/06/2012
  262    BlackBerry - Bold 9900 White 15,990  แพงขึ้น 23/06/2012
  263    Samsung - Galaxy Nexus 13,900  ถูกลง 25/06/2012
  264    Motorola - Atrix 2 9,900  ถูกลง 04/07/2012
  265    Sony - Live with Walkman 6,990  เท่าเดิม 06/07/2012
  266    Samsung - Galaxy Tab 7.0 Plus 15,900  เท่าเดิม 16/08/2012
  267    Samsung - Galaxy S II 17,500  เท่าเดิม 16/08/2012
  268    HTC - Touch Pro2 4,900  เท่าเดิม 16/08/2012
  269    Google - Nexus S 11,900  แพงขึ้น 17/08/2012
  270    BlackBerry - Curve 8520 (เครื่องศูนย์) 4,650  ถูกลง 18/08/2012
  271    BlackBerry - Curve 8520 White (เครื่องศูนย์) 4,650  ถูกลง 18/08/2012
  272    BlackBerry - Curve 9220 5,650  ถูกลง 18/08/2012
  273    ASUS - PadFone 17,900  เท่าเดิม 20/08/2012
  274    ASUS - PadFone + Station + Stylus + Keyboard 29,900  เท่าเดิม 24/08/2012
  275    HTC - Surround 8,900  เท่าเดิม 01/09/2012
  276    Dell - Aero 4,990  เท่าเดิม 08/09/2012
  277    HTC - Desire S 7,900  ถูกลง 10/09/2012
  278    HTC - Salsa 6,900  ถูกลง 10/09/2012
  279    HTC - Sensation XE 12,900  ถูกลง 10/09/2012
  280    HTC - Sensation XL 14,900  ถูกลง 10/09/2012
  281    HTC - Wildfire S 5,900  ถูกลง 10/09/2012
  282    HTC - One S 14,900  เท่าเดิม 12/09/2012
  283    Samsung - Galaxy Note 18,900  แพงขึ้น 19/09/2012
  284    BlackBerry - Curve 9320 7,490  ถูกลง 20/09/2012
  285    BlackBerry - Bold 9900 14,900  ถูกลง 21/09/2012
  286    BlackBerry - Torch 9800 (เครื่องศูนย์) 10,900  ถูกลง 21/09/2012
  287    BlackBerry - Torch 9800 Red (เครื่องศูนย์) 9,900  ถูกลง 21/09/2012
  288    BlackBerry - Bold 9790 13,900  ถูกลง 21/09/2012
  289    BlackBerry - Curve 9360 9,900  ถูกลง 21/09/2012
  290    LG - QUANTUM 7,500  เท่าเดิม 22/09/2012
  291    Apple - iPhone 4S 16GB (Official Unlocked) 18,500  เท่าเดิม 23/09/2012
  292    Apple - iPhone 4 8GB 18,900  เท่าเดิม 23/09/2012
  293    Apple - iPhone 4 16GB 23,800  เท่าเดิม 23/09/2012
  294    Apple - iPhone 4 32GB 15,900  เท่าเดิม 23/09/2012
  295    Apple - iPhone 4S 64GB (Official Unlocked) 22,500  เท่าเดิม 23/09/2012
  296    Apple - iPhone 3G 8GB (Official unlocked) 6,500  เท่าเดิม 23/09/2012
  297    Apple - iPhone 3G 8GB (Official Unlock) 6,500  เท่าเดิม 23/09/2012
  298    Apple - iPhone 4S 32GB (Official Unlocked) 21,500  แพงขึ้น 30/09/2012
  299    Motorola - DEFY Mini 4,900  ถูกลง 09/10/2012
  300    Motorola - Fire XT 3,990  ถูกลง 09/10/2012
  301    Apple - iPod Touch (5th) 64GB 13,500  เท่าเดิม 16/10/2012
  302    LG - Optimus 3D 9,900  ถูกลง 16/10/2012
  303    Sony - Xperia S 15,945  เท่าเดิม 16/10/2012
  304    Apple - iPhone 4S 32GB 24,500  ถูกลง 21/10/2012
  305    Sony - Xperia Go 8,990  เท่าเดิม 22/10/2012
  306    Sony - Xperia Miro 6,490  เท่าเดิม 22/10/2012
  307    Sony - Xperia Tipo Dual 5,890  เท่าเดิม 22/10/2012
  308    Sony - Xperia Tipo 5,590  เท่าเดิม 22/10/2012
  309    Sony - Xperia Neo L 7,990  เท่าเดิม 22/10/2012
  310    Apple - iPod Touch (4th) 8GB 5,600  เท่าเดิม 27/10/2012
  311    Apple - iPod Touch (4th) 16GB 6,500  เท่าเดิม 27/10/2012
  312    Sony - Xperia Play 10,945  เท่าเดิม 01/11/2012
  313    HTC - One X+ 21,900  เท่าเดิม 06/11/2012
  314    ASUS - PadFone + Station + Stylus 22,900  ถูกลง 17/11/2012
  315    HTC - EVO 3D 10,900  ถูกลง 17/11/2012
  316    BlackBerry - Curve 9380 9,900  แพงขึ้น 17/11/2012
  317    BlackBerry - Torch 9810 14,900  ถูกลง 17/11/2012
  318    Samsung - Galaxy Tab 7.7 15,900  ถูกลง 17/11/2012
  319    Sony - Xperia Neo V 8,240  ถูกลง 25/11/2012
  320    Sony - Xperia Ray 7,990  ถูกลง 25/11/2012
  321    Sony - Xperia U 7,990  ถูกลง 25/11/2012
  322    Apple - iPhone 4S 16GB 20,900  ถูกลง 30/11/2012
  323    Apple - iPod Touch (4th) 32GB 7,900  ถูกลง 03/12/2012
  324    HTC - One V 7,900  ถูกลง 11/12/2012
  325    ASUS - PadFone 2 + Station 26,900  เท่าเดิม 15/12/2012
  326    Motorola - RAZR 14,900  ถูกลง 21/12/2012
  327    Motorola - RAZR MAXX 11,900  ถูกลง 21/12/2012
  328    HTC - Explorer 2,990  ถูกลง 01/01/2013
  329    Huawei - MediaPad 7 Lite 7,990  เท่าเดิม 03/01/2013
  330    HTC - One SV 12,900  เท่าเดิม 15/01/2013
  331    Apple - iPhone 5 (16GB) 23,900  ถูกลง 26/01/2013
  332    Apple - iPhone 5 (32GB) 28,250  ถูกลง 26/01/2013
  333    Apple - iPhone 5 (64GB) 31,950  ถูกลง 26/01/2013
  334    HTC - ChaCha 3,990  ถูกลง 29/01/2013
  335    Samsung - Galaxy Note 2 19,900  ถูกลง 22/04/2013
  336    Nokia - Lumia 820 14,900  ถูกลง 22/04/2013
  337    Samsung - Galaxy Tab2™ 7.0 9,900  ถูกลง 22/04/2013
  338    Samsung - Galaxy Tab2™ 7.0 (Wi-Fi) 8GB 6,290  ถูกลง 22/04/2013
  339    HTC - Desire V 7,990  เท่าเดิม 22/04/2013
  340    HTC - Windows Phone 8S 9,490  ถูกลง 22/04/2013
  341    Apple - iPod Touch (5th) 32GB 9,500  ถูกลง 22/04/2013
  342    Sony - Xperia acro S 15,990  ถูกลง 22/04/2013
  343    Sony - Xperia Go 7,990  ถูกลง 22/04/2013
  344    Sony - Xperia Ion 15,990  ถูกลง 22/04/2013
  345    Sony - Xperia P 11,490  ถูกลง 22/04/2013
  346    Sony - Xperia Sola 8,490  ถูกลง 22/04/2013
  347    Samsung - ATIV-S 14,900  ถูกลง 23/04/2013
  348    HTC - Windows Phone 8X 16,900  ถูกลง 23/04/2013
  349    BlackBerry - Z 10 20,900  เท่าเดิม 24/04/2013
  350    Samsung - Galaxy Note 8.0 15,200  เท่าเดิม 24/04/2013
  351    Nokia - Lumia 920 18,900  แพงขึ้น 25/04/2013
  352    HTC - Desire X 7,990  ถูกลง 27/04/2013
  353    HTC - One X 12,900  ถูกลง 27/04/2013
  354    Sony - Xperia Z 17,900  เท่าเดิม 27/04/2013
  355    Sony - Xperia Z (Purple) 17,900  เท่าเดิม 27/04/2013
  356    Samsung - Galaxy S 4 21,900  เท่าเดิม 29/04/2013
  357    Samsung - Galaxy S III 17,900  ถูกลง 29/04/2013
  358    Motorola - DEFY XT 3,990  ถูกลง 04/05/2013
  359    ASUS - FonePad 7,990  เท่าเดิม 09/05/2013
  360    NEC - 101S MEDIAS 4,900  ถูกลง 10/05/2013
  361    HTC - The new HTC One (Silver) 21,900  เท่าเดิม 12/05/2013
  362    HTC - The new HTC One (Black) 21,900  เท่าเดิม 12/05/2013
  363    Sharp - AQOUS SH930 14,900  ถูกลง 16/05/2013
  364    Sharp - SH530 6,490  ถูกลง 16/05/2013
  365    Sharp - SH631 7,950  ถูกลง 16/05/2013
  366    Sharp - SH837 10,900  ถูกลง 16/05/2013
  367    HTC - Butterfly 18,900  ถูกลง 16/05/2013
  368    ZTE - Acqua V880E 4,990  เท่าเดิม 17/05/2013
  369    ZTE - Grand X V970 6,990  เท่าเดิม 17/05/2013
• Top