Plotter

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Epson - Stylus Pro 9900


ราคา 330,000 บาท


 • หน้ากว้างงานพิมพ์ 44 นิ้ว
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • Epson UltraChrome™ High Dynamic Range (HDR) ที่สามารถขยายช่วงสีได้สูงสุดด้วยชุดหมึก 10 สีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • หัวพิมพ์ Micro Piezo TFP™ ที่ให้ความเร็วการพิมพ์สูงมีความทนทานดีเยี่ยม
 • อุปกรณ์เสริม SpectroProofer™ สำหรับปรู๊ฟสี และการเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 14 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3518 คน
Epson - Stylus Pro 7900


ราคา 245,000 บาท


 • หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • Epson UltraChrome™ High Dynamic Range (HDR) ที่สามารถขยายช่วงสีได้สูงสุดด้วยชุดหมึก 10 สีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • หัวพิมพ์ Micro Piezo TFP™ ที่ให้ความเร็วการพิมพ์สูงมีความทนทานดีเยี่ยม
 • อุปกรณ์เสริม SpectroProofer™ สำหรับปรู๊ฟสี และการเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
 • มีตลับหมึกที่มีความจุสูง ทั้งในขนาด 350 มล. และ 700 มล.
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 12 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2867 คน
Epson - Stylus Pro 11880


ราคา 738,300 บาท


 • หน้ากว้างงานพิมพ์ 64 นิ้ว
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่ถูกปรับปรุงให้ได้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น
 • หัวพิมพ์ MicroPiezo™ TFP ชนิดใหม่ เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ชั้นเลิศ
 • เทคโนโลยีการประมวลผลภาพชนิดใหม่ที่ช่วยให้คุณภาพงานพิมพ์ดีเยี่ยม
 • ระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติแบบใหม่ เพื่อความไว้วางใจในทุกงานพิมพ์
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 17 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3105 คน
Epson - Stylus Pro 7880


ราคา 154,100 บาท


 • เครื่องพิมพ์ 8 สี หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว (A1)
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่พัฒนาให้ดีขึ้น EPSON UltraChrome™ K3 Vivid Magenta
 • เทคโนโลยีการประมวลผลภาพชนิดใหม่
 • รองรับกระดาษพิมพ์หลากหลาย
 • หัวพิมพ์ MicroPiezo™
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 33 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3386 คน
Epson - Stylus Pro 9880


ราคา 256,800 บาท


 • เครื่องพิมพ์ 8 สีหน้ากว้างงานพิมพ์ 44 นิ้ว (B0+)
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่พัฒนาให้ดีขึ้น - EPSON UltraChrome™ K3 with Vivid Magenta
 • หัวพิมพ์ MicroPiezo™
 • หมึกพิมพ์ EPSON UltraChrome™ K3 เป็นหมึกพิมพ์สูตรพิเศษที่ไม่ละลายน้ำ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายจากน้ำ
 • ระบบเครือข่ายใช้งานได้ทันที ด้วย 10/100 Base-Tx Ethernet
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 24 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3405 คน
Epson - Stylus Pro 4880


ราคา 98,500 บาท


 • เครื่องพิมพ์ 8 สี หน้ากว้างงานพิมพ์ 17 นิ้ว (A2+)
 • ความละเอียดสูง 2880 x 1440 จุดต่อนิ้ว
 • เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่พัฒนาให้ดีขึ้น EPSON UltraChrome™ K3 Vivid Magenta
 • หัวพิมพ์ MicroPiezo™สามารถพิมพ์ด้วยประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้กับชุดหมึกพิมพ์ EPSON UltraChrome™ K3 Vivid Magenta แบบใหม่
 • รองรับระบบเครือข่ายเต็มรูปแบบ มีช่องเสียบ 10/100 Base-Tx Ethernet ในตัว
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 24 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3104 คน
Epson - Stylus Pro 9450


ราคา 256,800 บาท


 • หมึก Epson UltraChrome หมึกพิกซ์เม้นท์เคลือบด้วยเรซิน แยก 4 สี 2 หัวพิมพ์ต่อสี
 • เครื่องพิมพ์ 4 สี หน้ากว้างงานพิมพ์ 44 นิ้ว (B0+)
 • ความละเอียดสูง 1440 x 720 จุดต่อนิ้ว
 • หัวพิมพ์ MicroPiezo™ พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology
 • เทคโนโลยี EPSON Micro Encapsulation จะเคลือบเม็ดสีด้วยเรซินโปร่งใส สามารถป้องกันสีซีดและสีเพี้ยนได้อย่างดีเยี่ยม
 • รองรับระบบเครือข่ายเต็มรูปแบบ มีช่องเสียบ 10/100 Base-Tx Ethernet ในตัว
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 14 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2211 คน
Epson - Stylus Pro 7450


ราคา 154,100 บาท


 • หมึกพิมพ์ EPSON UltraChrome™ หมึกพิกซ์เม้นท์เคลือบด้วยเรซิน แยก 4 สี 2 หัวพิมพ์ต่อสี
 • พัฒนา หัวพิมพ์ MicroPiezo™ พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology
 • ความละเอียดสูง 1440 x 720 จุดต่อนิ้ว
 • เครื่องพิมพ์ 4 สี หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว (A1)
 • มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายด้วย 10/100 Base-Tx Ethernet
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 11 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2720 คน
1 - 8 of 93
1
2
3
4
5
...
   

NEWS Update