Handheld Scanner

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Metrologic - MS-9540
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 72 ครั้ง/วินาที
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 8 นิ้ว
 • การเชื่อมต่อ Serial, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 16 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4348 คน
Metrologic - MS-5145
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 72 ครั้ง/วินาที
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 5 นิ้ว
 • การเชื่อมต่อ Serial, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 10 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3255 คน
PSC - QS2500
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 200 ครั้ง/วินาที
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 16 นิ้ว
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
 • การเชื่อมต่อ Serial, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 16 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2789 คน
Intermec - VT1800
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 225 ครั้ง/วินาที
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 19 นิ้ว
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
 • การเชื่อมต่อ Serial, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 8 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2984 คน
Zebex - Z-3070
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 300 ครั้ง/วินาที
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 6 cm.
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
 • การเชื่อมต่อ Serial, Wand Emulation, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 14 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2596 คน
Zebex - Z-3080
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 100 ครั้ง/วินาที
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 8 Cm.
 • ความละเอียดในการสแกน 5 mil
 • การเชื่อมต่อ Serial, Wand Emulation, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 9 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2647 คน
Zebex - ZB-2200AM
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความเร็วในการสแกน 100 ครั้ง/วินาที
 • การเชื่อมต่อ Serial, Wand Emulation, USB
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 8 Cm.
 • ความละเอียดในการสแกน 4 Mil
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 11 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2376 คน
Cipher Lab - C1000
 • เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner
 • เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD
 • ความละเอียดในการสแกน 5 mil
 • ความเร็วในการสแกน 100 ครั้ง/วินาที
 • พื้นที่สแกนสูงสุด 6 cm.
 • การเชื่อมต่อ Serial, Wand Emulation, USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 6 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2728 คน
1 - 8 of 8
1
 

NEWS Update