Floppy Disk Drive

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Samsung - SFD321B/LBL1


ราคา 255 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 56 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4268 คน
SONY - MPF920


ราคา 260 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 66 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3922 คน
SONY - MPF920


ราคา 260 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 56 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5123 คน
Teac - FD235HFC291


ราคา 265 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 50 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3952 คน
Samsung - SFD321B/LEB


ราคา 255 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ 34 Pin
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 116 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4421 คน
Teac - FD235HFC429


ราคา 265 บาท


 • ลักษณะของไดว์ฟ Internal
 • ขนาดความจุ 1.44 เมกะไบต์
 • ลักษณะของการเชื่อมต่อ Serial
 • อัตราการขนถ่ายข้อมูล 720 กิโลไบต์ต่อวินาที
 • รับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 24 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3356 คน
1 - 6 of 6
1
 

NEWS Update