DSUs_CSUs

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Cisco - NM-32A 32 port Asynchronous Network Module
 • มีพอร์ตสำหรับเชื่อมโยงระบบถึง 32 พอร์ต
 • มีแบนด์วิทด์ในการใช้งานสูง สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้
 • ติดตั้งเข้ากับเราเตอร์ที่มีอยู่ได้ง่ายด้วยลักษณะที่เป็นโมดูล
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1235 คน
Cisco - NM-8A/S 8-port Asynchronous Network Modules
 • สนับสนุนการทำงานทั้งโหมด Haft/Full duplex
 • รองรับโปรโตคอลการสื่อสารได้หลากหลาย
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติของซิสโก้ได้หลากหลาย
 • สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้รองรับฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
 • มีความเร็วในการสื่อสารทั้งข้อมูลและเสียงในระดับสูง
 • หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ตลอดเวลาจึงสังเกตการทำงานได้ง่าย
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 8 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2336 คน
Cisco - NM-16A16port Asynchronous Network Modules
 • มีลักษณะเป็นโมดูลจึงช่วยให้เพิ่มเติมเข้ากับสวิตซ์หรือเราเตอร์เดิมที่มีอยู่
 • รองรับโปรโตคอลการสื่อสารได้หลากหลาย
 • มีระบบปฏิบัติการที่รองรับการทำงานและสามารถอัพเกรดให้ทันสมัยต่อฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
 • รองรับการสื่อสารทั้งการสื่อสารข้อมูลและเสียง
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 10 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2312 คน
Cisco - NM-4A/S 4-port Asynchronous/Synchronous Serial Network Modules
 • จัดเตรียมการทำงานทั้งแบบ Asyn และ Syn จึงรองรับโมเด็มทั้งสองแบบได้
 • มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลและเสียงดี
 • รองรับโปรโตคอลการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ
 • ติดตั้งเข้ากับเราเตอร์ที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มเติมในลักษณะโมดูล
 • คอนฟิกค่าการทำงานได้ง่าย
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 3 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2689 คน
Cisco - NM-4T 4-port Serial Network Modules
 • สนับสนุนการทำงานทั้งโหมด Haft/Full duplex
 • รองรับโปรโตคอลการสื่อสารได้หลากหลาย
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติของซิสโก้ได้หลากหลาย
 • สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้รองรับฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ
 • มีความเร็วในการสื่อสารทั้งข้อมูลและเสียงในระดับสูง
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2503 คน
Cisco - NM-1HSSI 1-port HSSI Network Modules
 • ประกอบด้วยซิงเกิพอร์ตที่มีความเร็วสูงสำหรับเชื่อมโยงระบบแวน
 • มีความเร็วที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้แบนด์วิทด์มากที่สุด
 • ช่วยประหยัดการจัดซื้ออุปกรณ์ได้
 • ใช้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ในแกนกลางของระบบด้วยความเร็วสูง
 • รองรับการสื่อสารทั้งข้อมูลและเสียงได้
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 4 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2289 คน
Cisco - MRP3-8FXS card
 • สำหรับให้ข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์อาศัยโครงสร้างพื้นฐานจากระบบโทรศัพท์ให้สามารถจัดส่งข้อมูลได้
 • แปลงสัญญาณอนาล็อกจากระบบโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
 • รองรับมาตรบานการจัดส่งได้หลากหลาย
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2303 คน
Cisco - MRP3-16FXS card
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต
 • เชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล IP กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารเข้าด้วยกัน
 • ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินการ
 • มีความยืดหยุ่น คล่องตัวต่อการใช้งาน
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงเสียบการ์ดเข้ากับสวิตซ์หรือเราเตอร์ก็ใช้งานได้
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 7 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2375 คน
1 - 8 of 9
1
2
   

NEWS Update