Rack

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Belite - BMA-6412
 • ประตูทำจากกระจกล็อกด้วยกรงเหล็ก
 • โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
 • สามารถเข้าได้กับอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ขนาดของ Rack เท่ากับ 600 x 450 x 12U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 11 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 700 คน
Belite - BMA-6409
 • ประตูทำจากกระจกล็อกด้วยกรงเหล็ก
 • โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
 • สามารถเข้าได้กับอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ขนาดของ Rack เท่ากับ 600 x 450 x 9U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 6 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 549 คน
Belite - BMA-6406
 • ประตูทำจากกระจกล็อกด้วยกรงเหล็ก
 • โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
 • สามารถเข้าได้กับอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ขนาดของ Rack เท่ากับ 600 x 450 x 6U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 6 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 645 คน
Belite - BMA-6404
 • ประตูทำจากกระจกล็อกด้วยกรงเหล็ก
 • โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
 • สามารถเข้าได้กับอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ขนาดของ Rack เท่ากับ 600 x 450 x 4U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 9 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 725 คน
Belite - BS-1000
 • Rack ชนิด Server Rack
 • ออกแบบที่มีความสวยหรู
 • โครงเหล็กที่เชื่อมติดกันมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายง่าย
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ติดตั้งพัดลมภายใน 4 ชุด
 • ขนาด Rack กว้าง 600 ยาว 1000 มีให้เลือกความสูง 22U-42U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 7 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 734 คน
Belite - BS-900
 • Rack ชนิด Server Rack
 • ออกแบบที่มีความสวยหรู
 • โครงเหล็กที่เชื่อมติดกันมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายง่าย
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ติดตั้งพัดลมภายใน 4 ชุด
 • ขนาด Rack กว้าง 600 ยาว 900 มีให้เลือกความสูง 22U-42U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 9 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 623 คน
Belite - BS-800
 • Rack ชนิด Server Rack
 • ออกแบบที่มีความสวยหรู
 • โครงเหล็กที่เชื่อมติดกันมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายง่าย
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ติดตั้งพัดลมภายใน 4 ชุด
 • ขนาด Rack กว้าง 600 ยาว 800 มีให้เลือกความสูง 22U-42U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 7 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 713 คน
Belite - BS-600
 • Rack ชนิด Server Rack
 • ออกแบบที่มีความสวยหรู
 • โครงเหล็กที่เชื่อมติดกันมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายง่าย
 • กระจกนิรภัยสามารถเปิดปิดได้ 180 องศา
 • ติดตั้งพัดลมภายใน 2 ชุด
 • ขนาด Rack กว้าง 600 ยาว 600 มีให้เลือกความสูง 22U-42U
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 12 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 755 คน
1 - 8 of 82
1
2
3
4
5
...
   

NEWS Update