Dotmatrix

Product List   รายการ
แสดงสินค้าที่หมดอายุด้วย

Search for Key Word

ราคา


Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

Epson - LQ-300+ II


ราคา 7,990 บาท


 • จำนวนเข็มพิมพ์ 24
 • จำนวนคอลัมน์ 80
 • ความละเอียด 360 x 360 จุดต่อนิ้ว
 • แบบร่างความเร็วสูง 10 ตัว/นิ้ว 300 ตัวอักษร/วินาที
 • การพิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 3สำเนา
 • หน่วยความจำ 32 KB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 26 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5194 คน
OKI - ML1190+


ราคา 5,900 บาท


 • จำนวนหัวพิมพ์ 24-pin
 • ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว/ดำ 240 x 216
 • มาตรฐานการเชื่อมต่อ USB
 • ประเภทกระดาษ Labels, Plain paper, Barcode
 • หน่วยความจำ 64 kb
 • การรับประกันรับประกัน 1 ปี
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 19 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3834 คน
OKI - ML184T (plus)


ราคา 11,984 บาท


 • จำนวนหัวพิมพ์9-pin
 • มาตรฐานการเชื่อมต่อParallel Interface
 • รองรับระบบเครือข่ายNo
 • หน่วยความจำ2 KB
 • การรับประกัน
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 18 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3579 คน
Epson - LX-300+ II


ราคา 8,800 บาท


 • Epson LX-300+ สามารถให้ความละเอียดสูงถึง 360 x 360 จุดต่อนิ้ว|9 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น| สามารถเพิ่มความเร็วแบบร่างสูงสุดใหม่ (Draft Mode - High Speed) ที่สามารถพิมพ์ด้วยความเร็วสูงถึง 337 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 cpi)| หัวพิมพ์กำลังกระแทกสูง พิมพ์คมชัดแม่นยำถึง 1+4 สำเนา| เพิ่มทางเดินกระดาษทางด้านล่างใหม่ ซึ่งเหมาะสำหรับระบบป้องกันกระดาษที่มีความซับซ้อน| สนับสนุนระบบการพิมพ์ปกติ 3 ระดับ (การพิมพ์ 3 เที่ยว คือ สระบน ตัวอักษร และสระล่าง)| ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม และยังมีโหมดประหยัดพลังงานในขณะที่ไม่มีการใช้งาน| สามารถต่ออุปกรณ์เสริมการพิมพ์สีได้ สนับสนุนอุปกรณพิเศษถาดใส่กระดาษขนาด A4 ซึ่งมีความจุได้มากถึง 50 แผ่น
 • รองรับพอต USB
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 31 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7033 คน
OKI - Microline 790


ราคา 17,900 บาท


 • จำนวนหัวพิมพ์ 24-pin
 • ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว/ดำ 360 x 360 dpi
 • หน่วยความจำ 128 KB
 • การเชื่อมต่อ Parallel, USB 1.1
 • ประเภทกระดาษ N/A
 • รองรับระบบเครือข่าย Option
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 13 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2197 คน
Epson - LQ-300+


ราคา 7,990 บาท


 • Epson LQ-300+ มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 ตัวอักษร/วินาที 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
 • สามารถพิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
 • สนับสนุนระบบการพิมพ์ภาษาไทยครบ 3 แบบ
 • มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลี่อนย้าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง
 • มีระบบการพิมพ์ที่เงียบกริบ และ สะดวกง่ายดายกับการป้อนกระดาษ
 • ครอบคลุมในการติดตั้งใช้งานชุดอุปกรณ์พิมพ์สีส่วนซื้อเพิ่ม ที่ช่วยให้สามารถพิมพ์งานสีได้ตามต้องการ
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 156 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 24546 คน
OKI - Microline 395


ราคา 46,900 บาท


 • Microline 395C Turbo 24 pin รองรับงานหนักโดยเฉพาะ
 • ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์แบบหยาบ 607 ตัวอักษร/วินาที (Draft Quality 15 cpi) และความเร็วสูงสุดในการพิมพ์แบบละเอียด 162 ตัวอักษร/วินาที (Draft Quality 12 cpi)
 • มีความละเอียดอยู่ที่ระดับ 360 x 360 dpi
 • ชุดคำสั่งการพิมพ์มาตรฐาน Epson LQ 2550, IBM XL24E
 • ขนาดกระดาษที่ใช้ได้แก่ กระดาษต่อเนื่อง, กระดาษแผ่นเดี่ยว ฯลฯ
 • ขนิดของตัวอักษร 6 ชนิด
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 20 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2319 คน
OKI - Microline 391 Turbo


ราคา 11,900 บาท


 • Microline 391 Turbo 24 pin ประหยัดสุดคุ้มเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
 • ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์แบบหยาบ 390 ตัวอักษร/วินาที (Draft Quality 15 cpi) และความเร็วสูงสุดในการพิมพ์แบบละเอียด 104 ตัวอักษร/วินาที (Draft Quality 12 cpi)
 • มีความละเอียดอยู่ที่ระดับ 360 x 360 dpi
 • ชุดคำสั่งการพิมพ์มาตรฐาน Epson LQ Esc/P2, IBM Proprinter X24/XL24
 • ขนาดกระดาษที่ใช้ได้แก่ กระดาษต่อเนื่อง, กระดาษแผ่นเดี่ยว ฯลฯ
 • ขนิดของตัวอักษร 8 ชนิด
ผู้เข้าชม 30 วันล่าสุด 20 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2548 คน
1 - 8 of 10
1
2
   

NEWS Update