Arecont Vision AV1255PMIR-SH เก่งกลางคืน ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญ

Arecont Vision AV1255PMIR-SH เก่งกลางคืน ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญ

Arecont Vision AV1255PMIR-SH เป็นกล้องไอพีคาเมร่าทรงโดมคุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเฝ้าระวังภัยทั้งแบบ Indoor/Outdoor โดยมีจุดเด่นในส่วนของการจับภาพในช่วงที่มีแสงน้อยหรือภายใต้สภาวะแสงสลัวจนมืดได้ดี ผ่านเทคโนโลยี STELLAR Technology ที่มีเฉพาะ Arecont Vision เท่านั้น