Brother P-Touch E550WVP พิมพ์ฉลากง่ายๆ เพิ่มความคล่องตัวได้เหนือชั้น

Brother P-Touch E550WVP พิมพ์ฉลากง่ายๆ เพิ่มความคล่องตัวได้เหนือชั้น

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความคล่องตัวได้เหนือชั้นกับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother P-Touch E550WVP ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน และอนาคตได้ทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ลํ้าสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่ายกับทุกคน ไม่ว่าจะพิมพ์ฉลากจากตัวเครื่องโดยตรง สั่งพิมพ์จากสมาร์ทโฟน หรือจากเครื่องพีซีก็ได้นำไปประยุกต์กับงานได้หลายรูปแบบเช่นใช้ในงานวิศวกรรม ทำป้ายราคาติดที่ตัวสินค้า ทำป้ายราคาตามเชลล์สินค้า ทำฉลากยาตามร้านเภสัช หรือทำป้ายสัญลักษณ์เครื่องมือต่างๆ เครื่องใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้เช่นกัน