MAX Solution BT99 PLUS เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

MAX Solution BT99 PLUS เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีมากมายหลายรุ่นทีเดียว โดยแต่ละรุ่นก็มีคุณสมบัติและฟีเจอร์แตกต่างกันไปตามราคาซึ่งนอกเหนือจากตัวเครื่องจะรองรับการบันทึกเวลาแล้ว ยังสามารถใช้ควบคุมประตู ช่วยลดการทุจริตในการลงเวลาแทนกันของพนักงานได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญในบางรุ่นยังรองรับการใช้งานแบบโมบายอีกด้วย