Thermaltake Lumi Color 256C ไฟ RGB สำหรับเคสแต่งสุดไฮโซ

Thermaltake Lumi Color 256C ไฟ RGB สำหรับเคสแต่งสุดไฮโซ

ในช่วงที่กระแสการตกแต่งเคสมาแรงก็มีผู้ผลิตหลายๆ เจ้าพยายามที่จะออกแบบอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้ที่รักการ DIY เป็นชีวิตจิตใจน่าจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนกับ Thermaltake Lumi Color 256C รุ่นนี้