OZONE Rage Z90 เล่นเกมได้อย่างเร้าใจ พร้อมระบบเสียง 5.1

OZONE Rage Z90 เล่นเกมได้อย่างเร้าใจ พร้อมระบบเสียง 5.1

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพไปกับชุดหูฟัง OZONE Rage Z90 ที่ให้พลังเสียงได้อย่างสมจริงในระบบเสียง 5.1 ได้ผสมผสานคุณสมบัติลูกเล่นต่างๆ มาใส่ในชุดหูฟังได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งขึ้น