ACER Liquid Z630 สมาร์ทโฟนจอใหญ่ใช้ง่ายคล่องตัว

ACER Liquid Z630 สมาร์ทโฟนจอใหญ่ใช้ง่ายคล่องตัว

ในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องนอกจากความแรงของเครื่องแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงหลักๆ เลยก็คือ ความเหมาะสมในการใช้งานหรือความสามารถในการตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบ่อยครั้งเราจะพบว่าการซื้อเครื่องแพงๆ ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเสมอไป การเลือกซื้อเครื่องที่เหมาะกับเราที่สุดต่างหากที่ถูกต้องที่สุดจะจ่ายแพงกว่าทำไมหากใช้งานแค่โทร แชท และเล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น