AMD A6 7400K ประสิทธิภาพกราฟิกสุดเหนือชั้น

AMD A6 7400K ประสิทธิภาพกราฟิกสุดเหนือชั้น

AMD A6 7400K เป็นซีพียูในกลุ่ม APU คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแบบ HTPC ด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรม Heterogeneous System Architecture (HSA) โดยจะใช้มาตรฐาน From Factor แบบ FM2+ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง สำหรับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่นเกม และการใช้งานด้านมัลติมีเดีย