AMD A8-7600 โดดเด่นด้านกราฟิกฉีกทุกกฎเกณฑ์

AMD A8-7600 โดดเด่นด้านกราฟิกฉีกทุกกฎเกณฑ์

AMD A8-7600 เป็นหน่วยประมวลผลที่ทาง AMD ได้เปิดตัวออกมาเพื่อทดแทน APU รุ่นเก่าที่มีการวางจำหน่ายมานานแล้วและถึงคราวที่ต้องผลัดใบเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการทำงานในปัจจุบันได้อย่างรอบด้านโดยใช้ รหัสว่า Kaveri