Asus ZenFone 2 (32GB/2GB – ZE551ML)

Asus ZenFone 2 (32GB/2GB – ZE551ML) ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวขึ้นา โดยใน ZE551ML นี้มีตัวเลือกให้ใช้งาน 2 รุ่น คือ ZE551ML Ram 4 GB, Rom 64 GB, CPU Z3580(2.3GHz) และ ZE551ML Ram 2 GB, Rom 32 GB, …