Genius LuxePad i9010 ไซด์มินิ แต่มีฟังก์ชั่นเกินตัว

Genius LuxePad i9010 ไซด์มินิ แต่มีฟังก์ชั่นเกินตัว

Genius LuxePad i9010 ออกแบบมาใช้งานกับ Apple iPad mini, iPad mini 2 และ iPad mini 3 ได้ลงตัว โดยเป็นได้ทั้งเคส และคีย์บอร์ดในหนึ่งเดียว เพื่อให้พกพาได้สะดวกคล่องตัว หยิบจับใช้งานได้กระชับมือด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ และทำการพิมพ์ข้อความบนหน้าเอกสาร หรืออีเมลได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมแบตเตอรี่ในตัวขนาด 310 มิลลิแอมป์ และสวิทซ์เปิด-ปิด เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวัน