BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

ASUS STRIX 7.1 เปิดประสบการณ์กับระบบเสียงที่เหนือชั้น

June 7th, 2016 | No Comments | Filed in Headphone
 ASUS STRIX 7.1 เปิดประสบการณ์กับระบบเสียงที่เหนือชั้น

ในปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ชุดหูฟังก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีหลากหลายผู้ผลิตได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะ ASUS ได้มีการอัพเกรดความสามารถให้กบัชุดหูฟังไปอีกขั้น เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเล่นเกม

Read More »

Tags: , , ,