BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

Belkin Car Audio Connect AUX บลูทูธอแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์

January 6th, 2016 | No Comments | Filed in สินค้าอื่นๆ
 Belkin Car Audio Connect AUX บลูทูธอแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์

ถ้าจะกล่าวถึงรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในยุคนี้ หากคุณอยากได้บลูทูธสำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้โทร คุณต้องจ่ายเงินให้กับรุ่นท็อปสถานเดียว ซึ่งจะดีกว่าหรือไม่หากคุณสามารถใช้งานบลูทูธได้เหมือนกัน แต่จ่ายในราคาที่ถูกกว่าที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับรถยนต์ได้ทุกรุ่นที่มีช่อง AUX หรือ Audio In อีกด้วย โดยในปัจจุบันรถยนต์แทบทุกคันจะมีช่อง AUX มาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

Read More »

Tags: , , ,