Belkin USB-C 4 Port Mini Hub / USB-C มาตรฐานใหม่ของพอร์ต USB ที่แรงเกินพิกัด

Belkin USB-C 4 Port Mini Hub / USB-C มาตรฐานใหม่ของพอร์ต USB ที่แรงเกินพิกัด

เนื่องจากอุปกรณ์ไอทีจำเป็นจะต้องมีพอร์ต USB เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อ ดังนั้นพอร์ต USB จึงได้รับการพัฒนาความเร็วอยู่เรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นยุคของ USB3.0 และแบบ USB-C ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มผู้ใช้งานทุกขณะ โดยความโดดเด่นของ USB-C ก็คือ ความสามารถในการโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลที่ทำได้เร็วกว่าเดิมเป็นเท่าตัวจากมาตรฐาน USB3.0 จึงทำให้ทิศทางการออกแบบอุปกรณ์ USB รุ่นใหม่ๆจะมาเป็น USB-C ทั้งหมด และที่สำคัญตัวพอร์ตยังมีขนาดที่เล็กและมีการออกแบบให้ช่องสามารถเสียบได้ทั้งสองด้านคล้ายๆ หัวของสาย Lighting ทำให้การใช้งานมีความสะดวกยิ่งขึ้น