CHUPHOTIC Moon-I MO1250i V3.1

CHUPHOTIC Moon-I MO1250i V3.1 สำรองไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

CHUPHOTIC Moon-I Series เครื่องสำรองไฟฟ้าคุณภาพสูงจากบริษัท ชูโฟติค จำกัดได้รับการพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 3.1 เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และการสำรองไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับคงที่อย่างต่อเนื่อง แบตเตอรี่ที่ใช้เก็บสำรองไฟฟ้าเป็นแบบ Smart Battery UB12 สำรองไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้นอีก 15% พร้อมด้วยระบบการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา