CHUPHOTIC PLUTO Plus 1050p ปกป้องได้มั่นใจ และพร้อมสำรองไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

CHUPHOTIC PLUTO Plus 1050p ปกป้องได้มั่นใจ และพร้อมสำรองไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

CHUPHOTIC PLUTO plus 1050p เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Line Interactive UPS with Stabilizer) ควบคุมระบบการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็ว และแม่นยำตลอดเวลา ในรุ่นนี้ออกแบบให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ขนาด 2-3 เครื่องได้สบายๆ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้อัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา อีกทั้งยังมีระบบตรวจเช็คแจ้งเตือนแบตเตอรี่ก่อนที่จะเสื่อมสภาพได้อัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพร้อมที่จะสำรองไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง