CREATIVE EP-600M หูฟังเสียงดี พกง่ายนํ้าหนักเบา

CREATIVE EP-600M หูฟังเสียงดี พกง่ายนํ้าหนักเบา

บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าหูฟังที่แถมมากับโทรศัพท์มือถือมักมีคุณภาพไม่ดี แค่พอใช้งานยามสนทนาเพียงเท่านั้น จะหวังให้มีคุณภาพเสียงที่ดีมีนํ้าหนัก เสียงไพเราะนุ่มนวลก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นแล้วการเลือกซื้อหูฟังใหม่ หรือซื้อเพิ่มน่าจะเป็นทางเลือกที่หลายๆ คนเลือกใช้