D-Link DCS-960L กล้องWi-Fiเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

D-Link DCS-960L กล้องWi-Fiเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

ยุคนี้..ถ้าจะกล่าวถึงกล้องวงจรปิดคงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องไกลตัวเฉกเช่นในอดีต เพราะด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความรวดเร็วขึ้นก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี Wi-Fi