D-Link DMG-112A สลับสับเปลี่ยน และขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้แรงได้ต่อเนื่อง

D-Link DMG-112A สลับสับเปลี่ยน และขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้แรงได้ต่อเนื่อง

การ Repeater หรือการขยายสัญญาณ Wi-Fi ถือเป็นเรื่องง่ายในปัจจุบันที่จะช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi และครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แต่ว่าในช่วงรอยต่อระหว่างสัญญาณ Wi-Fi หลักและ Wi-Fi ที่ได้รับการขยายความแรงเพิ่มขึ้น ตัวอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนจะยังคงเชื่อมต่อ Wi-Fi หลักอยู่ซึ่งถ้าจะให้ดีผู้ใช้งานต้องสลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ขยายขึ้นมาเอง (ซึ่งจะมีสัญญาณแรงกว่า) ทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร แต่สำหรับ D-Link DMG-112A ได้รับการพัฒนาให้มีความฉลาดมากขึ้นไปอีกระดับกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า HomeZone Smart Switching นอกจากที่จะขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้มีความแรงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำหน้าที่สลับสัญญาณ Wi-Fi ให้อุปกรณ์ไปจับสัญญาณที่มีความแรงได้อัตโนมัติ (ฟังก์ชันนี้ทำงานเฉพาะกับเราเตอร์ D-Link รุ่น DSL-2877AL …