Dell Venue 11 Pro ใช้งานได้สะดวกคล่องตัวในรูปแบบที่คุ้นเคย

Dell Venue 11 Pro ใช้งานได้สะดวกคล่องตัวในรูปแบบที่คุ้นเคย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวได้ในทุกสถานการณ์กับ Dell Venue 11 Pro ดีไซน์มาในรูปแบบไฮบริด คือใช้งานได้ทั้งในแบบแท็บเล็ต และเชื่อมต่อใช้งานกับคีย์บอร์ดในรูปแบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบการเชื่อมต่ออันทันสมัย เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB, Wi-Fi Dual Band,Bluetooth 4.0 และมีช่องใส่ซิมการ์ดมาด้วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัวส่วนระบบปฏิบัติการจะเป็น Windows 8.1 (64-bit) ทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ เช่นเดียวกับเครื่องพีซี และโน้ตบุ๊กในปัจจุบันได้ ทั้งหมด บนแพลตฟอร์ม X86-64