DrayTek Vigor2860n Multi-WAN พันธ์แกร่ง ออนไลน์ได้แรงต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

DrayTek Vigor2860n Multi-WAN พันธ์แกร่ง ออนไลน์ได้แรงต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องอย่างเหนือชั้นกับ DrayTek Vigor2860n โดยเป็น Wi-Fi Router ระดับ Business Class ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มธุรกิจ หรือหน่วยงานองค์กรตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ด้วยช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากสุดถึง 3 ช่องทางด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Multi-WAN หากอินเทอร์เน็ตเส้นหลักมีปัญหาก็สามารถสลับมาใช้งานอินเทอร์เส้นสำรองให้โดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G/4G กับ Air Card USB ได้ทันทีพร้อมแชร์ไฟล์ โอนไฟล์ภายในเครือข่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วกับพอร์ตแลนความเร็ว Gigabit จำนวน 6 พอร์ต พร้อมระบบจัดการความปลอดภัย Security Firewall ที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการระบบได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ