EDIMAX Pro CAP1200 ขยายพื้นที่ Wi-Fi ให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ และเชื่อมต่อออนไลน์ได้ราบรื่นต่อเนื่อง

EDIMAX Pro CAP1200 ขยายพื้นที่ Wi-Fi ให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ และเชื่อมต่อออนไลน์ได้ราบรื่นต่อเนื่อง

EDIMAX Pro CAP1200 เป็น Access Point ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบรอบด้านโดยออกแบบให้ติดตั้งกับผนัง หรือบนฝ้าเพดานได้ง่าย ดูกลมกลืนกับพื้นที่ไม่ทำให้ดูเกะกะสายตา ติดตั้งได้สะดวกทุกพื้นที่แม้ในบริเวณนั้นไม่มีปลั๊กไฟก็ตาม เพราะรับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาพร้อมกับสายแลนได้ทันที หรือที่เรียกว่า PoE (Power Over Ethernet) ไม่ว่าจะเป็นการนำไปติดตั้งในโรงพยาบาล โรงแรม หอพักคอนโด รีสอร์ท หรือในพื้นที่ราชการเป็นต้น รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบันได้ทั้งหมด เช่น โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตบนมาตรฐาน Wireless AC ที่ใช้งานได้ทั้งคลื่น 2.4GHz และ …