OKER ST-3565 กล่องติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบ External

OKER ST-3565 กล่องติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบ External

หากกล่าวถึงอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า External Hard Drive Enclosure สำหรับฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้อาจจะหลงลืมกันไปบ้างแล้วว่ามันมีหน้าที่อะไร เพราะด้วยเทคโนโลยีการออกแบบฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันถูกพัฒนาไปไกล และค่อนข้างหลากหลาย จึงทำให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน