FRACTAL DESIGN DEFINE NANO S จิ๋วแจ๋วของจริง

FRACTAL DESIGN DEFINE NANO S จิ๋วแจ๋วของจริง

ในยุคนี้ไม่ใช่เมนบอร์ด ขนาด ATX เท่านั้นที่ได้รับความนิยม ชุดพีซีที่ใช้เมนบอร์ดตัวเล็กๆกลับกลายมาเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกใช้ คือเล็กได้แต่ต้องทรงประสิทธิภาพด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆทั้งเมนบอร์ด, ฮาร์ดไดร์ฟ ซึ่งรวมถึงขนาดของพีซีเคสที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน