BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

FUJITSU F200 SSD 480GB อีกหนึ่ง SSD ที่เร็วติดปีก

November 9th, 2015 | No Comments | Filed in สินค้าอื่นๆ
 FUJITSU F200 SSD 480GB อีกหนึ่ง SSD ที่เร็วติดปีก

ในฉบับที่แล้วมีโอกาสได้ลอง FUJITSU F200 SSD ในรุ่นขนาดความจุ 120GB ไปมาฉบับนี้ทาง FUJITSU ก็ใจดีจัดส่ง F200 SSD ในรุ่นความจุที่สูงถึง 480GB เข้ามาให้เราได้ทดสอบกันบ้าง ซึ่งจะว่าไปแล้ว SSD รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความโดดเด่น และอาจจะเรียกว่ารองท็อปก็ได้ เพราะในซีรีส์ F200 จะมีขนาดให้ใช้งานประมาณ 5 ขนาดคือ 60GB, 120GB, 240GB, 480GB และ 960GB นั่นเอง

Read More »

Tags: , , ,