GIGABYTE H170M-HD3 DDR3 แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

GIGABYTE H170M-HD3 DDR3 แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ในยุคนี้นอกเหนือจากเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ระดับไฮเอนต์จะเป็นที่นิยมแล้ว เมนบอร์ดตัวเล็กๆกลุ่ม mATX ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเลือกใช้งานเพราะถึงแม้ว่าองค์ประกอบต่างๆจะไม่ได้หรูหราเทียบเท่า แต่ถ้าเอากันพอใช้งานเน้นเสถียรภาพ เมนบอร์ดในกลุ่มนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ