BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

GIGABYTE H170M-HD3 DDR3 แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

March 30th, 2016 | No Comments | Filed in Mainboard
 GIGABYTE H170M-HD3 DDR3 แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ในยุคนี้นอกเหนือจากเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ระดับไฮเอนต์จะเป็นที่นิยมแล้ว เมนบอร์ดตัวเล็กๆกลุ่ม mATX ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเลือกใช้งานเพราะถึงแม้ว่าองค์ประกอบต่างๆจะไม่ได้หรูหราเทียบเท่า แต่ถ้าเอากันพอใช้งานเน้นเสถียรภาพ เมนบอร์ดในกลุ่มนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ

Read More »

Tags: , , , ,