SIGNO GM-911 ลวดลายโดนใจ ปรับตั้งค่า dpi ได้รวดเร็ว

SIGNO GM-911 ลวดลายโดนใจ ปรับตั้งค่า dpi ได้รวดเร็ว

ตอบสองการเล่นเกมออนไลน์ในปัจจุบันได้ดีเยี่ยมกับ SIGNO GM-911 ที่มาพร้อมเซนเซอร์ Optical ระดับ Gaming grade สามารถปรับเลือกค่าความละเอียดได้ 4 ระดับ พร้อมไฟ LED แบ็กไลท์ที่เปลี่ยนค่าไปทุกครั้งที่กดปุ่ม dpi ช่วยให้เมาส์มีความสวยงามดูน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มโลหะเข้าไปถ่วงนํ้าหนักเพื่อให้มีความสมดุล ทำการบังคับเมาส์ไปในทิศทางต่างๆ ได้รวดเร็ว