GXL GL-K33 เสียงดังฟังชัด ในขนาดที่เล็กกะทัดรัดพกพาได้สะดวก

GXL GL-K33 เสียงดังฟังชัด ในขนาดที่เล็กกะทัดรัดพกพาได้สะดวก

GXL GL-K33 เป็นชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กเหมาะสำหรับการแบบพกพา มาพร้อมลำโพงไมโครโฟน และแบตเตอรี่ในตัวนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบตามต้องการ เพราะมีขนาดกะทัดรัด หยิบจับถือด้วยมือข้างเดียวได้สบายๆ เช่นครู อาจารย์ใช้ในการบรรยาย สอนนักเรียนในห้องขนาดใหญ่ ไกด์นำเที่ยว หรือใช้เป็นเครื่องขยายเสียงตามหน้าร้านค้าได้ เป็นต้น อีกทั้งยังเล่นเพลง ไฟล์เสียง MP3 จาก USB,MicroSD0-Card ได้ทันที เพื่อความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงรับสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นอื่นๆ เข้ามาทางแจ็คออดิโอขนาดมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตร ได้เช่นกันพร้อมมีรีโมทคอนโทรลไร้สายช่วยให้ควบคุมสั่งงานในระยะไกลได้อิสระมากยิ่งขึ้น