OKER ST-2532 Series กล่องแปลง HDD 2.5 นิ้วขนาดพกพา

OKER ST-2532 Series กล่องแปลง HDD 2.5 นิ้วขนาดพกพา

ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีฮาร์ดดิสก์ขนาดพกพาออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อจำกัดก็คือเรื่องความเร็ว เพราะฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นแบบจานหมุนดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นในการนำเอา SSD ขนาด 2.5 นิ้วมาใช้งานแบบพกพา OKER หนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ จึงได้เปิดตัว OKER ST-2532 Series เข้าสู่ตลาด