HIKVISION DS-2CD6362F-IV กล้องฟิชอาย เก็บภาพได้กว้างกว่าที่เคย

HIKVISION DS-2CD6362F-IV กล้องฟิชอาย เก็บภาพได้กว้างกว่าที่เคย

HIKVISION DS-2CD6362F-IV คือกล้องวงจรปิดในกลุ่มฟืชอายซีรีส์ที่ช่วยทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้กว้างยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งกว่า อย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสกับกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาจุดบอดต่างๆ ที่กล้องทั่วไปไม่สามารถมองเห็น ทำให้การตรวจสอบ สอดส่องดูแล เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยปราศจากข้อจำกัด

HIKVISION DS-2CD6362F-IV กล้องฟิชอาย เก็บภาพได้กว้างกว่าที่เคย

HIKVISION DS-2CD6362F-IV กล้องฟิชอาย เก็บภาพได้กว้างกว่าที่เคย

HIKVISION DS-2CD6362F-IV คือกล้องวงจรปิดในกลุ่มฟืชอายซีรีส์ที่ช่วยทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้กว้างยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งกว่า อย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสกับกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ ช่วยลดปัญหาจุดบอดต่างๆ ที่กล้องทั่วไปไม่สามารถมองเห็น ทำให้การตรวจสอบ สอดส่องดูแล เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยปราศจากข้อจำกัด