ZyXEL GS1900-16 ปรับตั้งค่าได้ง่าย เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เร็วเต็มประสิทธิภาพ

ZyXEL GS1900-16 ปรับตั้งค่าได้ง่าย เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เร็วเต็มประสิทธิภาพ

ขยายอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Smart Managed Switch ด้วย ZyXEL GS1900-16 โดยเป็น Hub Switch ทีมี่พอร์แลนความเร็ว ระดับ 10/100/1000Base-T ให้ใช้งานมากถึง 16 พอร์ต ใช้งานในออฟฟิศขนาดใหญ่ หรือเพิ่มจุดเชื่อมต่อในแต่ละแผนกก็ได้เช่นกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดการที่เหนือกว่า Switch ทั่วไป ไม่ว่าจะทำ Link aggregation, QoS, VLAN หรือจะให้ระบบ Wizard ช่วยนำทางให้ปรับตั้งค่าต่างๆ ก็ทำได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น