UBiNAR UB-H8804 เครื่องบันทึกภาพแบบ 4 แชนแนลคุณภาพสูง

UBiNAR UB-H8804 เครื่องบันทึกภาพแบบ 4 แชนแนลคุณภาพสูง

UBiNAR UB-H8804 เป็นเครื่องบันทึกภาพในกลุ่ม Hybrid Video Recorder แบบ 4 แชนแนลคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานแบบ Three in One สามารถใช้งานได้ทั้ง DVR/HVR/NVR รองรับการทำงานได้ครบวงจรเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับกล้องอนาล็อครุ่นใหม่มากๆ