LG NEXUS 5X สายเลือดบริสุทธิ์จาก Google

ในปี 2015 ทาง Google ให้ LG และ Huawei ผลิตสมาร์ทโฟน Nexus มาสองรุ่นคือ Google nexus 5X และ Google nexus 6P โดยให้ LG และ Huawei ทั้งสองบริษัทรับผิดชอบเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ส่วนตัวระบบปฏิบัติการ หรือตัว Android จะรับผิดชอบโดย Google โดยตรง ไม่มี …