BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

Linksys SE4008 WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch

April 10th, 2015 | No Comments | Filed in Wireless
 Linksys SE4008 WRT 8-Port Gigabit Ethernet Switch

Linksys SE4008 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มสวิทช์ที่มีการออกแบบมาให้มีความเข้ากันกับ WRT1900AC รองรับการทำงานหนักได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ต่อขยายกับ WRT1900AC ได้อย่างลงตัวอีกทั้ง Linksys SE4008 ยังมีการออกแบบตัวเครื่องมาให้มีทรงเดียวกับ WRT1900AC ด้วย

Read More »

Tags: , , ,