BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

Seagate NAS 4-Bay STCU20000300 จัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

March 20th, 2015 | No Comments | Filed in Harddisk
 Seagate NAS 4-Bay STCU20000300 จัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

Seagate NAS 4-Bay STCU20000300 ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ที่มาทาง Business นิดหนึ่งแต่ก็สามารถใช้งานภายในบ้านได้ถ้ามีงบเพียงพอที่จะจ่ายได้ เนื่องจากรองรับความจุที่สูงขึ้น โดย Seagate NAS 4-Bay สามารถนำมาใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานหรือจะนำมาใช้งานกับกล้องวงจรปิดก็ได้ รวมถึง Seagate NAS 4-Bay ยังมาพร้อมกับ NAS OS 4 ที่ให้ความง่ายต่อการใช้งาน

Read More »

Tags: , , ,