netis WF2322 300Mbps Wireless N High Power Outdoor AP Router

netis WF2322 300Mbps Wireless N High Power Outdoor AP Router

netis WF2322 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม Wireless Outdoor ให้กำลังส่งสูงสุดที่ 1000mW อีกทั้งยังให้การป้องกันฟ้าผ่าสูงถึง 15kV และรองรับ IP55 Waterproof ซึ่งนั่นหมายความว่า netis WF2322 สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้นั่นเอง