OCZ VECTOR 180 480GB ทลายข้อจำกัดของความแรง

OCZ VECTOR 180 480GB ทลายข้อจำกัดของความแรง

OCZ VECTOR 180 Series เป็นโซลิดสเตจไดร์ฟในกลุ่มระดับสูงโมเดล 2015 ที่ทาง OCZ ได้ปรังปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาจาก VECTOR 150 ให้มีความเหนือชั้นกว่า ที่โดดเด่นเลยคือการนำเอาเทคโนโลยี Power Failure Management Plus (PFM+) ซึ่งมีในเฉพาะในโซลิดสเตจไดร์ฟระดับองค์กรมาใช้งาน จึงทำให้ตัวไดร์ฟมีเสถียรภาพสูง โดย OCZ VECTOR 180 จะมีความจุให้เลือกใช้งานทั้งหมด 4 ความจุ ด้วยกันคือ 120GB, 240GB, 480GB,960GB โดยโมเดลที่เราได้รับมาทดสอบคือรุ่นความจุ 480GB