BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

OKER BT-152 หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม

August 14th, 2016 | No Comments | Filed in Headphone
 OKER BT-152 หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม

บ่อยครั้งที่เราใช้หูฟังแบบมีสาย มักจะพบปัญหาสายพันกันทำให้เสียเวลากว่าจะหยิบมาใช้งานหรือ มีสายมาเกะกะในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้การทำกิจกรรมไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จึงได้มีการนำเทคโนโลยีแบบไร้สาย โดยอาศัยคลื่นสัญญาณ Bluetooth ใส่ในตัวหูฟัง ให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

Read More »

Tags: , , ,