OKER BT-152 หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม

OKER BT-152 หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม

บ่อยครั้งที่เราใช้หูฟังแบบมีสาย มักจะพบปัญหาสายพันกันทำให้เสียเวลากว่าจะหยิบมาใช้งานหรือ มีสายมาเกะกะในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้การทำกิจกรรมไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จึงได้มีการนำเทคโนโลยีแบบไร้สาย โดยอาศัยคลื่นสัญญาณ Bluetooth ใส่ในตัวหูฟัง ให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น