NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage

ZyXEL NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage

ZyXEL NAS540 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม Network Storage ที่มีการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ในออฟฟิศ หรือสามารถใช้งานได้ทุกทีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางระบบคลาวด์ ตัวอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อด้วยโพรโตคอล CIFS/SMB for Windows, NFS for Linux/Unix, DHCP client, PPPoE และ Network Time Protocol (NTP)