OKER UC-610 อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบ USB

OKER UC-610 อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบ USB

หากคุณเป็นที่มีอุปกรณ์โมบายหลายชิ้นทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต เครื่องเล่นเพลง หรือเพาเวอร์แบงค์ เชื่อว่าในการชาร์จไฟแต่ละครั้งย่อมสร้างความวุ่นวายให้กับคุณไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปลั๊กไฟในการชาร์จที่ไม่พอใช้ เนื่องจากเต้าเสียบส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่ ดังนั้นการชาร์จในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าจนรำคาญใจได้ แต่อย่างไรก็ดีจะดีหรือไม่ หากคุณมีอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบเฉพาะเจาะจง ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ง่าย