STEEM FINGERPRINT TIME ATTENDANCE MG-G100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ล่าสุด

STEEM FINGERPRINT TIME ATTENDANCE MG-G100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ล่าสุด

ในยุคปัจจุบันการบันทึกข้อมูลเข้าออกภายในองค์กรหลายๆ แห่ง คงไม่ได้ใช้การตอกบัตรหรือการใช้ลายเซ็นชื่อของพนักงานเนื่องจากมีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการลักไก่ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงได้ถูกนำมาใช้งานมากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหากจะกล่าวกันให้เข้าใจแบบง่ายๆ ก็คือ เครื่องบันทึกเวลาประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานนั่นเองโดยหลักการจะมีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคลให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านทางข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ จึงมีความแม่นยำสูงสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับการตอกบัตรให้กัน หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน กระดาษ หมึกพิมพ์หรือการค้นหาเอกสารเวลาการทำงานของพนักงานได้ ฯลฯ